Privacyverklaring Exsell

Exsell ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Exsell acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.exsell.nl en gerelateerde websites en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:12-11-2021

Gebruik van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Exsell aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
✅ Voor- en achternaam;
✅ Adresgegevens;
✅ Telefoonnummer;
✅ E-mailadres;
✅ IP-adres;
✅ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;
✅ Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
✅ Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen;
✅ Internetbrowser en apparaat type;
✅ Bankrekeningnummer.

Gronden voor de verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
✅ Het afhandelen van jouw betaling;
✅ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere communicatie;
✅ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
✅ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
✅ Exsell analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
✅ Exsell verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor maximaal 24 maanden.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kunt je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen
We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Analytics
Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies
Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

✅ Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
✅ Encryptie van data;
✅ Pseudonimiseren van data;
✅ Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN);
✅ Overdrachten alleen over SSL;
✅ Purpose-bound toegangsbeperkingen;
✅ Controle van erkende autorisaties.

Diensten van derden
Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen data kunnen analyseren. We verwerken de data voor onze opdrachtgevers conform AVG en hiertoe sluiten we verwerkersovereenkomsten af. Daarbij minimaliseren we uitwisseling van persoonlijke data daar waar mogelijk. Voor vragen over hoe onze klanten hun data verwerken vragen we je contact met de betreffende klant(en) op te nemen.