PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

GEDRAGSCODE EN PRIVACY STATEMENT

In deze gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die alle medewerkers en vertegenwoordigers van Exsell dienen na te leven als zij uit naam van het bedrijf handelen. De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die, waar ter wereld Exsell ook zaken doet, van iedere medewerker worden verwacht.

Exsell verwacht dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. En hoewel wetten per land kunnen verschillen, onze waarden en de in deze gedragscode gestelde eisen zijn universeel.

Ethische code
De reputatie van Exsell steunt op het gedrag van haar medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en vertegenwoordiger die verbonden is met Exsell, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

 • Exsell gaat ervan uit dat de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken een beroep doen op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar Exsell bij betrokken is.
 • We hanteren hoge kwaliteitsnormen bij onze diensten, waarmee we in kunnen staan voor de kwaliteit en toepasbaarheid van onze diensten. Onze medewerkers worden aangenomen met een passend opleidingsniveau en krijgen leerdagen aangeboden waarmee ze hun kennis en dienstverlening op goed niveau kunnen houden. Op technologisch gebied hanteren we daarbij hoge standaarden, waarbij we ook externe specialisten inhuren om deze standaarden te waarborgen, en zijn we aangesloten bij relevante brancheorganisaties, zoals de DDMA.
 • Exsell hanteert hoge integriteitsnormen. Zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten en leveranciers.
 • Wij staan voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze medewerkers maximaal benutten.
 • De eigendommen van Exsell en van onze klanten worden alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt.
 • Iedere medewerker dient de wet- en regelgeving na te leven bij het nemen van zakelijke beslissingen en in zijn/haar handelen. Acties op het vlak van wet- en regelgeving worden waar nodig getoetst en onderzocht met behulp van externe juridische specialisten.
 • Exsell en haar medewerkers doen geen zaken cadeau met een aanzienlijke waarde waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten zou kunnen worden beïnvloed en nemen deze ook niet aan van andere partners. Geen enkele vorm van omkoping of beïnvloeding in deze richting wordt geaccepteerd.

Informatiebeveilings- en privacybeleid

Exsell maakt in haar dienstverlening gebruik van data, logisch volgend uit data analyse als kernactiviteit. Hiertoe kunnen ook privacygevoelige databestanden behoren. De data van Exsell en onze klanten worden alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt. We hanteren hierbij de GDPR-richtlijnen en behandelen de data die met Exsell gedeeld worden vertrouwelijk en conform de laatste standaarden. Dit wordt nader beschreven in ons Informatiebeveiligings- en privacybeleid dat op aanvraag beschikbaar is.

 Exsell voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder: 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR)
 • Archiefwet
 • Auteurswet
 • Wetboek van Strafrecht

Beleidscode voor transparantie en onafhankelijkheid

 • Alle bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden in de boeken en archieven van het bedrijf opgetekend.
 • Er worden geen valse, fictieve of misleidende posten opgevoerd in de boeken en archieven van het bedrijf.
 • Exsell en haar medewerkers doen geen zaken met een aanzienlijke waarde waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten zou kunnen worden beïnvloed.

Exsell als werkgever

 • Onze werknemers zijn passend opgeleid, hebben een volwassen leeftijd en worden hiervoor passend beloond conform de in Nederland geldende normen, waarden alsmede regelgeving en richtlijnen.
 • Exsell hanteert kantoortijden van 8u30 tot 17u op werkdagen, wat leidt tot een 40-urige werkweek. Deze wordt echter flexibel ingevuld passend bij modern werkgeverschap, maar ook bij onze rol als zakelijke dienstverlener naar onze klanten, wat zowel tot flexibiliteit in werktijden als werklocatie leidt. Overwerk kan daarbij voorkomen op piekmomenten, maar zijn niet de norm. We staan voor een gezonde werk/ privé balans voor onze medewerkers.
 • Ons kantoor biedt een goede werkplek, waarbij Arbonormen gehanteerd worden.
 • Medewerkers en partners worden op gelijkwaardige basis benaderd en beloond. Zo worden mannen en vrouwen met zelfde functie en ervaring gelijk beloond. Ook op andere achtergronden wordt geen onderscheid gemaakt.
 • Werkprocessen alsmede richtlijnen zijn gedocumenteerd en gedeeld met onze medewerkers.
 • Indien een medewerkers geconfronteerd worden met een situatie die onwenselijk is gegeven richtlijnen, vanuit persoonlijke integriteitsoverwegingen of iets anders gerelateerd aan de werkrelatie, dan worden medewerkers aangemoedigd dit te melden. Hiertoe zijn procedures ingericht.

Exsell en RFB Intelligence zijn handelsnamen van DIV B.V. Bovenstaande verklaring is van toepassing ongeacht handelsnaam waarin de organisatie of haar medewerkers optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018.

CONTACT

Neem vrijblijvend onze performance scan af en ontdek direct waar mogelijke groeikansen liggen en wat wij voor jou kunnen betekenen.

EXSELL

We structureren data, passen geavanceerde analysetechnieken toe en ontwerpen programma’s gericht op meer leads, sales en tevreden klanten. Onze Intelligence Factory biedt een breed scala aan voorspellende modellen en geeft onze klanten daarmee inzicht in relevante doelgroepen, kansrijke proposities en effectieve kanalen.

Burgemeester Burgerslaan 40A,
5245 NH Rosmalen

 

+31 88 - 732 40 00
contact@exsell.nl
 

WAAROM EXSELL

Bij Exsell houden we het niet enkel bij ‘nulletjes en eentjes’. We helpen onze klanten ook met het inrichten, uitvoeren en optimaliseren van hun data gedreven contactstrategie om daarmee inzichten te vertalen in klinkende resultaten. 

  Resultaatgericht

  Proven Best Practices

  Data driven

  Data driven

  B2B specialist

  CERTIFICERINGEN

  Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met alle data die met ons gedeeld wordt. Het gouden privacy waarborg bevestigt dit, maar lees ook vooral meer in ons privacy statement.

  Privacy waarborg

  FD Gazellen 2019

   

   

  NIEUWSBRIEF

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data driven marketing, meld je aan voor onze nieuwsbrief

  6 + 1 =

  Exsell © 2019 powered by Nettl-Waalwijk | Privacyverklaring | Bedrijfsgegevens